აქტუალური კითხვები აპლიკაციის შექმნისას

ზოგ შეკითხვას თითქმის ყოველთვის სვამენ, როცა აპლიკაციის შექმნაზე მიდგება საქმე. ხშირ შემთხვევაში, არ არსებობს უნივერსალური პასუხები, მაგრამ ქვემოთ იხილავთ რამდენიმე ვარიანტს:   1: რატომ ჯდება ასეთი ძვირი?   პროგრამული დეველოპმენტი არის საკმაოდ კომპლექსური პროცესი, მაშინაც კი თუ ეს შეუმჩნეველია ჩვეულებრივი მომხმარებლისთვის. აპლიკაცია შეიძლება შევადაროთ მანქანას. დღევანდელ რეალობაში სწრაფი დეველოპმენტი შესაძლებელია ასაწყობი, შექმნისთის საჭირო კომპონენტების ხელმისაწვდომობის